Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết của chi bộ, được sự cho phép của Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu, ngày 17/11/2021, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Sơn Thanh Thoảng.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Tấn Đạt – đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị cùng đoàn viên ưu tú và toàn thể đảng viên của chi bộ.

Trong thời gian qua, chi bộ Bộ môn luôn chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới. Quần chúng Sơn Thanh Thoảng có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường, tích cực tham gia các phong trào công đoàn; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm khác.

Đồng chí Trần Tấn Đạt – Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu cho đảng viên mới.

Đảng viên mới Sơn Thanh Thoảng đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Chi bộ, đồng chí Trần Tấn Đạt – Bí thư chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.